I jedno malé „AHA“ může být začátkem něčeho VELKÉHO.

Můžete cokoliv. Stačí dovolit si chtít v sobě hledat to zatím skryté a netušené bohatství.
Správný okamžik začít s čímkoli je PRÁVĚ TEĎ. A nikdy není na nic pozdě.
Chtějte už konečně víc. Víc od sebe, víc od života, víc od druhých.
Vše je možné, pokud uvěříte, že to možné je.

Nabídka služeb

KINEZIOLOGIE

Metoda svalového testu, která umí odhalit možný nesoulad mezi Vaší vědomou a podvědomou složkou (který vznikl v minulosti a může dlouhodobě hatit Vaši snahu o cokoli) a účinnou technikou v přítomnosti opět nastolit řád. Tj. často si myslíme (= vědomě, hlavou), že něco chceme, ale v podvědomí to máme nastavené jinak. Nedaří se pak v životě, ve vztazích, v kariéře a na všechno je třeba vynakládat maximální úsilí s minimálním výsledkem.

KOUČOVÁNÍ

Efektivní nástroj, který formou vhodně kladených otázek umožňuje rychlý a nenásilný posun a rozvoj koučovaného. Pomáhá odhalovat potenciál a zvyšovat vnitřní motivaci, což vede k snadnějšímu stanovování a dosahování cílů v různých oblastech života. Již během 60 minut se váhavé otázky klienta přetransformují v jasný plán. Koučování může proběhnout jako osobní setkání i online na dálku.

AUTOMATICKÁ KRESBA

Technikou automatické kresby (tj. kresby v změněném stavu vědomí) vznikají pod mýma rukama, s daným záměrem, obrázky, které působí podpůrně např. na zvýšení sebevědomí, sebehodnoty, sebedůvěry, podpory při hubnutí, při očistě těla, rozhodování, učení, zbavení se strachu, zklidnění aj.

O mně

Jmenuji se Kateřina Jůnová a osobní rozvoj mně provází celým mým dospělým životem. Vše začalo knížkami Louise L. Hay a Zdeňky Jordánové, mé velké učitelky, už někdy po roce 2000.

Jsme tu jen na skok, tak ať je nám tu hezky, máme důvody se usmívat a těšíme se dobrému zdraví.

Můžeme se potkat osobně v Kutné Hoře nebo online. Kontaktujte mne na tel. čísle 735 762 040.

Další služby

VÝKLAD KARET SYMBOLON

Práce s kartami, které promlouvají v příbězích a souvislostech. Vždy si vytáhnete tu pravou, a vždy je předáno její poselství tak, jak jej máte obdržet. Při výkladu karet Symbolon cítím vždy já, i moji klienti, jejich silnou, pravdivou a fascinující energii, která odhalí vše skryté až na dřeň.

KONTAKTNÍ A DECHOVÉ TECHNIKY

Vědomým přikládáním rukou na určitá místa na těle se současným uvědomělým a řízeným dýcháním je možné docílit uvolnění a zmírnění emocionálního napětí, stresu, strachů, pocitů nepřijetí, méněcennosti či odmítnutí a zvýšení psychické pohody. Svůj osobní prostor si každý klient nastavuje tak, aby se cítil dobře.

INDIVIDUÁLNÍ MEDITACE A VIZUALIZACE

S pomocí účinných relaxačních technik, kterými Vás aktivně provedu, docílíte urychlení zhmotňování svých přání a celkově zefektivníte své prospívání „ve hmotě“.

KONZULTACE

Během více než 20 let dlouhé cesty za poznáním, k sobě samé, za smyslem života, za udržením tělesného a duševního zdraví a ještě dál, jsem z různých zdrojů nashromáždila pestrou a bohatou sbírku rad, tipů, vesmírných zákonů a pravd, o které se s Vámi ráda podělím v rámci konzultací na téma: osobní rozvoj, sebepoznání, sebeláska, sebepřijetí, úspěch a bohatství, zdravý životní styl aj.

Prvky výše uvedených služeb/technik během sezení s klienty po dohodě vhodně kombinuji a vzájemně doplňuji, tak aby bylo dosaženo co největšího přínosu pro klienta.
Pouze proces koučování je dán jasnými pravidly. Ale i po jeho skončení spolu můžeme na výsledek volně navázat konzultací či prací na jeho snadnějším dosažení.
Mnou poskytované služby mají poradenské, podpůrné a rozvojové zaměření. Nejedná se o terapii ani o psychologické poradenství.
Veškeré citlivé informace, které mi během setkání za účelem poskytování mých služeb klient sdělí, považuji za důvěrné a jsem vázána mlčenlivostí vůči třetím stranám.